تماس با فروش دستگاه روغن کشی کنجد 3770299 -919 0 فروش دستگاه روغن گیری کنجد در کشور ایران

نمایندگی انحصاری در ایران

روغن کشی یا روغن گیری

روغن کشی یا روغن گیری

روغن کشی یا روغن گیری

در مقاله امروز تنها قصد ما صحبتی چند خطی درباره واژه های روغن کشی و روغن گیری هستش...

شاید در تمامی مقالات و مطالب با کلمات دستگاه روغن گیری و دستگاه روغن کشی برخورده باشید و این سوال برایتان پیش آمده باشد که تفاوت بین این دو چیست؟! در همین رابطه لازم دانستیم که در یک مقاله کوتاه به شما عزیزان بگوییم که روغن کشی و روغن گیری هر دو یک معنا در صنعت می دهند و تفاوتی با هم ندارند!

در معنای لغوی این دو واژه هم اگر دقیق شویم خواهیم فهمید که روغن کشی از کشیدن روغن می آید و روغن گیری از گرفنن روغن. کلمات کشیدن و گرفتن وقتی در کنار کلمه روغن قرار می گیرند هر دو به معنای به دست آوردن می شوند، چرا که معنای کلمه کشیدن از جای به جائی نقل مکان دادن هست که اینگونه خواهد شد: از دانه روغنی به روغن نقل مکان دادن. در رابطه با کلمه گرفتن و روغن هم که به این صورت خواهد شد: گرفتن روغن.

اگر توجه در معانی لغوی هم کنید خواهید فهمید که مفهوم هر دو ترکیب یک معنا رو منتقل می کنند.

برای بازدید از مقالات پرس سرد کلیک کنید.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به کارائرلر می باشد.
طرح و توسعه توسط آلفاوب